AC ARTROSE

       

Introductie

Het "acromio-claviculair " gewricht ("AC gewricht"" is de verbinding tussen het acromionen de clavicula. Het is een belangrijk gewricht voor de beweeglijkheid van de arm en schoudergordel. Ook het AC gewricht kan onderhevig zijn aan slijtage van het kraakbeen, waardoor beide boteinden tegen elkaar komen en pijn veroorzaken. AC artrose ontstaat meestal tussen 40-60 jaar en kan veel pijn veroorzaken bij dagelijkse activiteiten. Meestal treden deze klachten op bij bovenhandse activiteiten, omdat stress op dit gewricht dan groot is. Personen die veel bovenhands tillen hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen van AC artrose. Ook een trauma van de schouder waarbij instabiliteit is opgetreden geeft op langere termijn een verhoogd risico voor AC arthrose.

Symptomen 

Het meest voorkomende symptoom is pijn bij bewegen van de arm. In een latere stadium is de pijn ook aanwezig in rust en 's nachts, waardoor slapen op deze schouder onmogelijk wordt. De pijn kan uitstralen naar de nek en bovenarm. Het AC gewricht is gevoelig en soms is een zwelling voelbaar. Soms zijn "crepitaties" (kraken van het gewricht) voelbaar en hoorbaar bij bewegen van de arm. De diagnose kan vaak gesteld worden aan de hand van het lichamelijk onderzoek. Rontgenonderzoek van de schouder is noodzakelijk om de diagnose te bevestigen. Een injectie in het AC gewricht met cortisonen en een lokale verdoving kan het vermoeden bevestigen als na de injectie de pijn weg is.

Behandeling

In milde gevallen van AC artrose kan fysiotherapie verbetering geven. Injecties in het AC gewricht met cortisonen en een lokaal anaestheticum kunnen voldoende, soms tijdelijke, pijnverlichting geven. In ernstige gevallen van AC artrose en bij onvoldoende resultaat van niet operatieve behandeling zal operatieve behandeling aangewezen zijn. Bij een distale clavicularesectie zal één tot anderhalve centimeter van het uiteinde van het sleutelbeen worden weggenomen zodat er eigenlijk geen gewricht meer is tussen schouderblad en sleutelbeen. In de praktijk is dit een zeer effectieve maatregel die de pijn vrijwel volledig wegneemt. Het littekenweefsel dat ontstaat tussen het acromion en het nieuwe uiteinde van het sleutelbeen voorkomt dat de botstukken elkaar raken en opnieuw de pijn veroorzaakt.

Nabehandeling

Na de operatie zal de arm enkele dagen in een mitella worden gehouden. Na enkele dagen wordt gestart met voorzichtig bewegen van de arm op geleide van de pijn, onder begeleiding van de fysiotherapeut, om te voorkomen dat de spieren te slap worden. Doel is om zo snel mogelijk weer normaal te bewegen met de schouder. Zwaar tilwerk en sporten is pas toegestaan vier tot zes weken na de operatie.

Complicaties

Na elke operatie kan er een nabloeding, infectie, zenuwbeschadiging of trombose plaatsvinden. Een operatie voor AC artrose is een lichte ingreep om te ondergaan en de kans op complicaties is erg laag.

    

U bevindt zich hier: Home schouder ac artrose