TOTALE HEUP PROTHESE 
    
    
Introductie
 
Een versleten heup ("coxartrose") is een veel voorkomende aandoening waar voornamelijk ouderen mee te maken krijgen. Er treedt verlies van kraakbeen op waardoor de heup net meer soepel in de kom scharniert en stijfheid, pijn en bewegingsbeperkingen kunnen optreden. De mogelijkheid om te lopen, werken en om pijnvrij te bewegen kan door een versleten heup lastig worden.
Symptomen
 
Artrose van de heup  geeft meestal pijn in de lies met uitstraling naar de voorzijde van het bovenbeen of de knie. In het begin is de pijn vooral aanwezig bij activiteiten en bij belasten van de heup. Nadien is de heuppijn constant aanwezig, ook tijdens rust, en vaak is er nachtelijke pijn. 
Bij langdurige artrose is de beweeglijkheid van de heup ook vaak beperkt, met name het buigen en het maken van draaibewegingen kunnen lastig zijn. Ook het uitvoeren van simpele handelingen zoals sokken aandoen en nagels knippen kunnen lastiger worden. Tenslotte kan het versleten heupgewricht soms onaangenaam "kraken". 
 
Behandeling
 
In het algemeen wordt artrose van de heup behandeld door beperken van de activiteiten, oefentherapie,en ontstekingsremmende pijnstillers. Het gebruik van hulpmiddelen zoals een stok of krukken kan ook helpen. In sommige gevallen is een operatieve behandeling met een heupprothese de enige oplossing. Op basis van de ernst van de heuppijn en beperkingen in het dagelijks leven wordt besloten tot het plaatsen van een heupprothese. Bij deze operatie wordt de versleten heup vervangen door een kunstkom en de kop door een metalen steel in de mergholte van het bovenbeen. Op deze steel komt dan een metalen kunstkop. Afhankelijk van de leeftijd en conditie wordt gekozen voor een gecementeerde of een ongecementeerde prothese, of een combinatie van beide.
 
afzagen vd kop frezen vd kom nieuwe kom nieuwe kop
           
Er kan ook gekozen worden voor een Resurfacing prothese. Het verschil met de totale heupprothese is dat alleen de oppervlakte van de beschadigde heupkop wordt vervangen door een metalen bol op een metalen kom. Deze operatie is een alternatief voor de jonge en actieve patiënt met een ernstige versleten heup. Eveneens is het een metaal-op-metaal prothese, waardoor het slijtvaster is. Nadeel van deze techniek is dat oudere mensen met verminderde botkwaliteit (osteoporose) niet in aanmerking komen voor deze techniek omdat de kans op een heupfractuur groter is, zelfs jaren na de operatie. Het grootste nadeel van deze techniek is dat deze nieuwste generatie van resurfacing pas sinds 1998 op kleine schaal wordt toegepast, waardoor betrouwbare studies met lange termijnresultaten nog ontbreken. Ook betreft het een metaal-op-metaal prothese. Studies hebben aangetoond dat door de wrijving van beide metaalcomponenten in het lichaam, de concentratie van metaalionen in het bloed en in de urine verhoogd is. Het gevolg hiervan is een mogelijke kankerverwekkend effect alhoewel hier nog geen gevallen van bekend zijn. Wel bestaan er gevallen van een lokale allergische reactie van het lichaam op het metaal ("metallosis").
      
TOTALE HEUP PROTHESE RESURFACING
 
Nabehandeling 
       
Na de operatie wordt u door de fysiotherapeut geholpen om weer zo snel mogelijk zelfstandig te worden. Het is uitermate belangrijk om de eerste dag na de operatie weer te gaan lopen, de heup volledig te belasten en te steunen op de geopereerde heup met behulp van 2 krukken. Na de operatie krijgt u pijnmedicatie en dagelijkse injecties met bloedverdunners om de vorming van trombose in het been tegen te gaan. De operatiewond moet ten minstens 2 tot 3 weken schoon en droog worden gehouden voor een optimale wondgenezing. 2 weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De opnametijd zal 4-5 dagen duren.
   
Complicaties
 
Een prothese operatie van de heup is een relatief zware operatie en mogelijke complicaties zijn : nabloeding (soms is een bloedtransfusie noodzakelijk), trombose (in het been, die soms via de bloedbaan naar de longen gaat (longembolie) en kortademigheid veroorzaakt), problemen met plassen (een urinecatheter is soms noodzakelijk), infectie (dit veroorzaakt pijn en loslating van de prothese, meestal wordt er behandeld met antibiotica en soms zijn een of meerdere operaties nodig om de infectie te behandelen), luxatie van de prothese, zenuwbeschadiging (met spierzwakte, verminderd gevoel of pijn in been), loslating van de prothese zonder infectie waarbij reoperatie (revisie van de prothese) noodzakelijk is, slijtage van de prothese, afhankelijk van lichaamsgewicht en activiteiten niveau (90-95% functioneert nog goed na 15 jaren) en een beenlengteverschil (het verschil kan eventueel gecorrigeerd worden met een hakverhoging in de schoen).
       
Richtlijnen voor de nieuwe heup na de operatie

Vermijd buigen van de heup boven 90 graden (dit is een rechte hoek tussen romp en bovenbeen) om luxatie te voorkomen.
Gebruik de eerste 6 weken altijd 2 krukken
Vermijd tijdens zitten het geopereerde been over het ander been te slaan
Neem kleine pasjes tijdens het omdraaien
Vermijd druk op de wond tot deze volledig is genezen bv. liggen op de geopereerde zijde.
Forceer de heup nooit, of activiteiten die pijnlijk zijn voor de heup
Vermijd zitten in lage stoelen
Autorijden wordt geadviseerd als u weer voldoende controle heeft over uw been en kunt reageren in noodsituaties, de beslissing weer te gaan rijden is altijd de verantwoordlijheid van de patient zelf.
          
  
U bevindt zich hier: Home heup heup prothese